Conclusies trekken > Soorten variabelen
123456Soorten variabelen

Voorbeeld 3

Geef van de variabelen aan welke soorten diagrammen er bij gemaakt kunnen worden.

soort variabele `gt`

kwalitatief ordinaal (kwaliteits-
klasse)

kwalitatief nominaal (favoriet merk) kwantitatief discreet (aantal kinderen) kwantitatief continu zonder klassenindeling (lichaamslengte) kwantitatief continu met klassenindeling (lichaamslengte)
soort diagram `vv`
staafdiagram
lijndiagram
dotplot
cirkeldiagram
boxplot
steelbladdiagram
cumulatief frequentiepolygoon
> antwoord

Een staafdiagram, lijndiagram, dotplot en cirkeldiagram kunnen alleen worden gebruikt bij een klein aantal antwoorden of bij een indeling in klassen. Een lijndiagram wekt de indruk dat er sprake is van stijging of daling, maar dat is bij een nominale of ordinale variabele niet zo.

Een boxplot kan alleen worden gebruikt bij kwantitatieve variabelen. Een klassenindeling is al een samenvatting van gegevens, vervolgens een boxplot toepassen zou een volgende samenvatting zijn. Het is dan beter om geen klassenindeling te gebruiken.

Een steelbladdiagram kan alleen bij kwantitatieve variabelen gebruikt worden.

Een cumulatief frequentiepolygoon kan alleen bij kwantitatieve of bij ordinale variabelen gebruikt worden.

soort variabele `gt`

kwalitatief ordinaal (kwaliteits-
klasse)

kwalitatief nominaal (favoriet merk) kwantitatief discreet (aantal kinderen) kwantitatief continu zonder klassenindeling (lichaamslengte) kwantitatief continu met klassenindeling (lichaamslengte)
soort diagram `vv`
staafdiagram x x x x
lijndiagram x x
dotplot x x x x
cirkeldiagram x x x x
boxplot x x
steelbladdiagram x x x
cumulatief frequentiepolygoon x x x x
Opgave 5

Geef van de variabelen aan welke soorten diagrammen er bij gemaakt kunnen worden.

a

favoriete band

b

aanschafprijs smartphone (met klassenindeling)

c

bloedgroep

d

maximale windsnelheid (zonder klassenindeling)

e

huisnummer

f

kwaliteit docent

verder | terug