Conclusies trekken > Soorten variabelen
123456Soorten variabelen

Uitleg

Bij statistische vragen naar hoeveelheden worden kwantitatieve variabelen gebruikt. Kwantitatief wil zeggen dat het antwoord is uit te drukken in een getal en dat daarmee gerekend kan worden. Voorbeelden zijn snelheid, lengte en leeftijd.

Soms zijn alle tussenliggende waarden als antwoord mogelijk:
"Hoe lang bent u?"
Antwoord: `182,3` cm.
De kwantitatieve variabele is continu.

Soms zijn tussenliggende waarden niet mogelijk:
"Hoeveel kinderen heeft u?"
Antwoord `4,33` is dan onzin.
De kwantitatieve variabele is discreet.

Opgave 2

Geef van de statistische kwantitatieve variabelen aan of alle tussenliggende waarden als antwoord voor kunnen komen.

a

schoenmaat

b

aantal leerlingen

c

gemiddeld aantal leerlingen in een klas

verder | terug