Conclusies trekken > Soorten variabelen
123456Soorten variabelen

Testen

Opgave 13

Bekijk het bestand Gegevens 154 leerlingen. Je ziet daarin onder andere de statistische variabelen "geslacht" , "lengte" , "huiswerk" , "profiel" en "plezier" .

a

Beschrijf bij elk van deze vijf variabelen welk meetniveau hij heeft.

b

Beschrijf bij elk van deze vijf variabelen welk van de volgende diagrammen kan worden gebruikt om de gegevens te presenteren: dotplot, boxplot, staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram.

c

Beschrijf bij elk van deze vijf variabelen welk van de volgende centrummaten kan worden gebruikt om de gegevens te presenteren: gemiddelde, modus, mediaan.

d

Beschrijf bij elk van deze vijf variabelen welk van de volgende spreidingsmaten kan worden gebruikt om de gegevens te presenteren: spreidingsbreedte, kwartielafstand, standaardafwijking.

verder | terug