Conclusies trekken > Verschil kwalitatieve variabelen
123456Verschil kwalitatieve variabelen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

Eigen antwoord, zie ook Voorbeeld 1.

Opgave 1
a

Het verschil is %, dus gering. .

b

Het verschil is %, dus middelmatig.

Opgave 2
a

De statistische variabele is verkouden.

Nominaal kwalitatief: wel of niet verkouden.

b

%

c

%

d

Percentage verkouden placebo-slikkers: %
Verschil: %

e

Het verschil in percentage is % en ligt tussen % en % in; dus het verschil is middelmatig.

Opgave 3
a

b

Volgens deze vuistregels is in dit onderzoek sprake van een gering verschil.

Opgave 4
a

b

Het verschil is groot, want .

Opgave 5
a

Omdat de antwoorden kunnen worden geordend en omdat met de antwoorden niet kan worden gerekend.

b

Een kleiner deel van de leerlingen met het EM-profiel dan van de leerlingen met het NG-profiel heeft "boeiend" of lager ingevuld.

c

Bij "niet boeiend" is bij EM groter dan bij NG, terwijl dit bij "gaat wel" andersom is. Anders zou bij een van beiden het verschil negatief zijn.

d

Beide zijn dan %.

e

%

f

Het verschil in voorstellingsbeleving tussen EM- en NG-leerlingen is gering.

Opgave 6
a

zijn achtereenvolgens (1), (2), (3) en (4).

b

%

c

Een middelmatig verschil.

Opgave 7
a

%
%

b

Dezelfde conclusie, het verschil in procenten is ook %.

Opgave 8

Reken de aantallen om naar percentages. Het totaal aantal jongens is , het totaal aantal meisjes is .

percentage jongens percentage meisjes
Frans % %

Het verschil in procenten tussen jongens en meisjes die Frans kiezen, is %.

Dit verschil in procenten is tussen % en %. Je spreekt dus van een middelmatig verschil.

Opgave 9

Zie voorbeeld.

bijwerking geen bijwerking
mannen () () ()
vrouwen () () ()
() ()

Opgave 10
a

b

, dus er is een groot verschil.

c

Van de gemotiveerde leerlingen is % geslaagd.

Van de ongemotiveerde leerlingen is % geslaagd.

Het verschil is %.

Er is een groot verschil tussen gemotiveerde en ongemotiveerde leerlingen, als wordt gelet op het slagingspercentage.

Opgave 11
Afrika Oceanië
aantal aantal
zeer goed
goed
matig
slecht

Er geldt % %, dus het verschil is middelmatig.

Opgave 12

Het verschil bij een onderzoek onder patiënten naar het gebruik van twee medicijnen is %.
Is er een gering, een middelmatig of groot verschil?

gering verschil

middelmatig verschil

groot verschil

Opgave 13
a

Om kwalitatieve variabelen.

b

Om nominale variabelen.

c

%

%

%

d

middelmatig

e

Zijn de leeftijden in de twee groepen ongeveer gelijk?

Zijn er naar verhouding evenveel vrouwen als mannen in de twee groepen?

Hoelang roken de rokers? En hoelang hebben de niet-rokers niet gerookt?

f

Nee, je weet alleen dat er een verschil is tussen de twee groepen. Het kan zijn dat de oorzaak zit in vervuiling door verkeer en/of industrie, erfelijke aanleg of in leeftijd.

Opgave 14
a

Taal en Cultuur, %.

b

Dan moet het percentage tussen de % en % afwijken. Dus Onderwijs, Gezondheidszorg en Gedrag en Maatschappij.

Opgave 15
a

b

Het verschil is gering.

c
hartfalen geen hartfalen
aspirine gebruikers
geen aspirine gebruikers

Het verschil is gering.

Opgave 16
a
mannen mannen vrouwen vrouwen
nooit 32 32 28 28
enkele keren per jaar 9 41 6 34
maandelijks 10 51 9 43
wekelijks 17 68 15 58
dagelijks 31 99 43 101
b
mannen mannen vrouwen vrouwen verschil ()
nooit 32 32 28 28 4
enkele keren per jaar 9 41 6 34 7
maandelijks 10 51 9 43 9
wekelijks 17 68 15 58 10
dagelijks 31 99 43 101 2

Het . Het verschil is dus volgens de vuistregels gering.

Opgave 17

, dus de conclusie zou het woord "middelmatig" bevatten.

De percentages voor de positieve reactie zijn % en %. Het verschil is net meer dan %, dus de conclusie zou het woord "groot" bevatten.

De marketingmanager zal zeggen: "Het verschil tussen gebruikers en niet-gebruikers van ons medicijn, gelet op de positieve reacties, is groot."

Opgave 18Intelligentie van hondenrassen
Intelligentie van hondenrassen
a

Dit is een kwalitatieve, nominale variabele waarbij je aantallen wilt vergelijken.
Bereken en gebruik de vuistregels.

b

, dus het verschil in intelligentie tussen een labrador en een beagle is gering.

Opgave 19
a

, het verschil is middelmatig.

b
huid verbrandt snel
rood haar %
bruin haar

Het procentuele verschil zit boven de %, het procentuele verschil is groot.

Opgave 20

Er is een middelmatig verschil in procenten tussen het aantal ...

... mannen < 35 jr dat in het homohuwelijk treedt en dat in het heterohuwelijk treedt.

... mannen < 35 jr dat in het homohuwelijk treedt en het aantal vrouwen < 35 jr dat in het heterohuwelijk treedt.

... vrouwen < 35 jr dat in het homohuwelijk treedt en het aantal vrouwen < 35 jr dat in het heterohuwelijk treedt.

... mannen < 45 jr dat in het homohuwelijk treedt en dat in het heterohuwelijk treedt.

... mannen < 45 jr dat in het homohuwelijk treedt en het aantal vrouwen < 35 jr dat in het heterohuwelijk treedt.

verder | terug