Conclusies trekken > Verschil kwalitatieve variabelen
123456Verschil kwalitatieve variabelen

Voorbeeld 2

Er wordt veel onderzoek gedaan naar bijwerkingen van medicijnen. Onderzoek onder mannen en vrouwen naar de bijwerkingen gaf de volgende resultaten:

bijwerking geen bijwerking
mannen
vrouwen

Bereken phi en trek een conclusie met behulp van de vuistregels op de Formulekaart.

> antwoord

phi berekenen geeft .

Volgens de vuistregels voor vergelijken van groepen is dus sprake van een middelmatig verschil.

Opgave 9

Gebruik de gegevens uit Voorbeeld 2.

Bereken zelf en controleer de conclusie.

Opgave 10

Dit is het resultaat van een statistisch onderzoek.

slagen zakken
gemotiveerd
ongemotiveerd
a

Bereken .

b

Wat is je conclusie over de mate van verschil tussen gemotiveerde en ongemotiveerde leerlingen?

c

Trek ook een conclusie door percentages te gebruiken.

verder | terug