Conclusies trekken > Verschil kwalitatieve variabelen
123456Verschil kwalitatieve variabelen

Uitleg

Er is een sportdag op school. De leerlingen uit klas 1 en klas 2 mogen kiezen: binnensport of buitensport. De sportkeuze is een nominale kwalitatieve variabele. Van de leerlingen uit klas 1 kiest % binnensport. Van de leerlingen uit klas 2 kiest % binnensport.

Hoe verschillend kiezen de leerlingen uit klas 1 en klas 2?

Het verschil tussen deze percentages is %.
Om antwoord te geven op de vraag gebruik je vuistregels zoals deze:

  • Als het verschil groter of gelijk is aan % is de conclusie:
    Het verschil is groot.

  • Als het verschil tussen % en % is, is de conclusie:
    Het verschil is middelmatig.

  • Als het verschil kleiner of gelijk is aan % is de conclusie:
    Het verschil is gering.

Volgens deze vuistregels is de conclusie:
Het verschil tussen klas 1 en klas 2 is "middelmatig" als je kijkt naar de (percentages) sportkeuze.

Leer dergelijke vuistregels niet uit het hoofd, je krijgt ze gegeven als je ze moet gebruiken.

Opgave 1

Gebruik de gegevens uit Uitleg 1. In klas 3 kiest % voor binnensport.

a

Als je op de percentages binnensportkiezers let, wat kun je dan zeggen over het verschil tussen klas 2 en klas 3?

b

Als je op de percentages binnensportkiezers let, wat kun je dan zeggen over het verschil tussen klas 1 en klas 3?

Opgave 2

Om te onderzoeken of vitamine C helpt tegen verkoudheid heeft een onderzoeker personen vitamine C toegediend en personen een placebo (fopmiddel). De personen in kwestie wisten niet of ze vitamine C of de placebo toegediend kregen.

De onderzoeker telde het aantal personen dat verkouden werd en maakte deze tabel.

verkouden niet verkouden
vitamine C
placebo
totaal
a

Van welke soort is de statistische variabele?

b

Hoeveel procent van de verkouden personen slikte vitamine C?

c

Hoeveel procent van de personen die niet verkouden zijn, slikte vitamine C?

d

Wat is het verschil in percentage verkouden personen van de vitamine C-slikkers en de placebo-slikkers?

e

Is het verschil tussen wel of niet verkouden worden bij wel of niet vitamine C slikken gering, middelmatig of groot?

verder | terug