Conclusies trekken > Verschil kwalitatieve variabelen
123456Verschil kwalitatieve variabelen

Theorie

In statistisch onderzoek worden vaak twee groepen onderzocht en met elkaar vergeleken.

Als er vragen worden gesteld met twee mogelijke antwoorden (kwalitatieve, nominale variabele), kunnen percentages of aantallen voor deze vergelijking worden gebruikt.

 • Bij percentages vergelijken:

  Er zijn afspraken gemaakt over hoe het verschil in percentage tussen twee groepen wordt genoemd. Deze vuistregels zijn:

  • Als het verschil in percentage groter of gelijk is aan `40` % is de conclusie:
   Het verschil is groot.

  • Als het verschil in percentage tussen `20` % en `40` % is, is de conclusie:
   Het verschil is middelmatig.

  • Als het verschil in percentage kleiner of gelijk is aan `20` % is de conclusie:
   Het verschil is gering.

 • Bij aantallen vergelijken:

  Maak eerst een `2 xx 2` kruistabel.

  aantal antwoorden groep 1 groep 2
  ja `a` `b` `a+b`
  nee `c` `d` `c+d`
  `a+c` `b+d`

  Bereken phi `= varphi` :
  `varphi = (ad-bc)/(sqrt( (a+b)*(a+c)*(b+d)*(c+d)))`

  Conclusies trek je met behulp van de vuistregels op de Formulekaart.

Als er vragen worden gesteld met meerdere mogelijke antwoorden die kunnen worden geordend (kwalitatieve, ordinale variabele), kunnen cumulatieve percentages worden gebruikt. Dan wordt het maximale verschil van de cumulatieve percentages, `max V_(cp)` , berekend.

De bijbehorende vuistregels staan op de Formulekaart.

verder | terug