Conclusies trekken > Verschil kwantitatieve variabelen
123456Verschil kwantitatieve variabelen

Uitleg

Statistisch onderzoek wordt vaak gebruikt om variabelen te vergelijken. Er worden dan uitspraken gedaan als: "Het verschil in levensduur van deze twee typen batterijen is gering." Hoe kunnen dit soort uitspraken gedaan worden?

Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manier. Van twee typen batterijen wordt de levensduur in uren onderzocht. Van beide typen worden batterijen onderzocht. Bij het onderzoek horen de volgende boxplots:

De "box" is het interval vanaf het eerste kwartiel tot en met het derde kwartiel. Om uit deze boxplots conclusies te trekken, zijn vuistregels afgesproken:

  • Als de boxen elkaar niet overlappen, dan is het verschil groot.

  • Als de boxen elkaar wel overlappen en minstens één mediaan buiten de box van de andere boxplot ligt, dan is het verschil is middelmatig.

  • In alle andere gevallen is het verschil is gering.

De vuistregels staan op de Formulekaart.

Opgave 1

Gegeven zijn de boxplots uit Uitleg 1.

a

Schrijf de waarde van de mediaan van de levensduur van de batterijen van type I op.

b

Schrijf het eerste en derde kwartiel van de levensduur van de batterijen van type II op.

c

De boxen overlappen elkaar. Schrijf de conclusie van de vergelijking van de levensduur van de verschillende typen batterijen op.

Opgave 2

De volgende gegevens hebben betrekking op het aantal uur sport per week bij  jongens en meisjes.

mediaan jongens uur mediaan meisjes uur
interkwartielafstand uur interkwartielafstand uur
eerste kwartiel uur derde kwartiel uur
a

Bereken de ontbrekende kwartielen.

b

Teken de boxplots voor zover mogelijk. Teken ze boven elkaar.

c

Welke conclusie kun je trekken ten aanzien van het verschil in het aantal uur sport per week van jongens en meisjes?

verder | terug