Conclusies trekken > Verschil kwantitatieve variabelen
123456Verschil kwantitatieve variabelen

Theorie

Bij statistisch onderzoek wordt regelmatig het verschil tussen twee populaties onderzocht. Hier wordt dat met kwantitatieve variabelen gedaan. Dit kan op veel manieren.
Twee manieren zijn: met boxplots of met effectgrootte. Uiteraard moet er van elke populatie een steekproef worden genomen. Deze gegevens vormen de basis voor uitspraken over het verschil tussen de populaties.

Met twee boxplots gaat het als volgt:

De "box" is het interval vanaf het eerste kwartiel tot en met het derde kwartiel. Conclusies trek je met de vuistregels op de Formulekaart.


Met twee gemiddelden en twee standaardafwijkingen gaat het als volgt:
Bereken de effectgrootte `E=(text(grootste gemiddelde - kleinste gemiddelde))/(text(gemiddelde van de standaardafwijkingen))= (bar X_1-barX_2)/(1/2(S_1+S_2))`

Let erop dat `X_1` groter moet zijn dan `X_2`

Trek ook nu de conclusie weer met behulp van de vuistregels op de Formulekaart.

verder | terug