Conclusies trekken > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 5Statistisch onderzoek: CBS in de klas
Statistisch onderzoek: CBS in de klas

Via CBS in de klas kun je een aantal grote databestanden vinden om statistisch onderzoek mee te doen.

a

Kies één van de beschikbare databestanden en bedenk daarbij een goede onderzoeksvraag.

b

Voer het onderzoek uit, maak geschikte tabellen en diagrammen, bereken passende centrum- en spreidingsmaten en trek conclusies. Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag.

verder | terug