Conclusies trekken > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Achtergronden

Karl Pearson

Je hebt diverse manieren gezien om statistische variabelen te vergelijken of juist naar een statistisch verband tussen twee variabelen te zoeken. Wie hebben al die methoden toch bedacht?

  • De phi voor het bepalen of in een twee bij twee kruistabel de twee kwalitatieve variabelen weinig, een beetje of veel van elkaar verschillen, is bedacht door Karl Pearson (1857 - 1936), één van de grondleggers van veel statistische methoden. In feite hangt dit getal nauw samen met de correlatiecoëfficiënt `r` , in dit geval voor twee punten in een assenstelsel.

  • De effectgrootte is een statistische maat voor hoe sterk het effect van een handeling is op een populatie, waarbij vergeleken wordt met een andere populatie waarop die handeling niet wordt toegepast ("controlegroep"). Deze maat is is bedacht door de Amerikaanse statisticus en psycholoog Jacob Cohen (1923 - 1998).

  • De boxplot wordt gebruikt om twee kwantitatieve variabelen te vergelijken. Hij is voor het eerst geïntroduceerd door de Amerikaanse wiskundige John Tukey (1915 - 2000). Tukey was één van de grondleggers van de data-analyse.

  • De correlatiecoëfficiënt `r` voor het bepalen of er tussen twee kwantitatieve variabelen een (statistisch) verband bestaat, is ook bedacht door Karl Pearson (1857 - 1936), hoewel de trendlijn zelf al ouder was en door Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) met de kleinste-kwadraten-methode is afgeleid.

verder | terug