Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

en .

b

en .

c

Bijvoorbeeld door twee grafieken van afhankelijk van te maken. Dat gaat nu gemakkelijk omdat je de formules al de juiste vorm hebt gegeven. Vervolgens kun je bij het snijpunt van de grafieken de oplossing voor en aflezen.

Maar je kunt dit ook algebraïsch oplossen...

Opgave 1
a

geeft en dus .

b

geeft en dus .

c

geeft en dus .

d

geeft en dus .

Opgave 2
a

b

c

d

Opgave 3
a

en .

b

Omdat vind je en dus .
( kan niet want .)

Opgave 4
a

b

c

d

Opgave 5
a

b

c

d

Opgave 6
a

b

c

d

Zoek twee getallen die vermenigvuldigd zijn en opgeteld . Dit zijn de getallen en . Het antwoord is .

e

f

Opgave 7
a

b

c

d

Opgave 8
a

b

c

d

Opgave 9
a

b

c

d

Opgave 10
a

wordt en , zodat .

b

wordt en .

c

wordt en .

d

wordt en dus .

Opgave 11
a

wordt en .

b

c

wordt en .

d

wordt en .

Opgave 12
a

b

c

d

e

f

Opgave 13
a

b

c

d

e

f

Opgave 14
a

b

c

d

Opgave 15Een boswal aanleggen
Een boswal aanleggen
a

b

c

De breedte is meter.

Opgave 16
a

b

c

Opgave 17
a

Fout: .

b

Goed:

c

Goed: .

d

Fout: , mits .

Opgave 18
a

b

Opgave 19
a

b

c

d

verder | terug