Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Toepassen

Opgave 15Een boswal aanleggen
Een boswal aanleggen

Een boer heeft een rechthoekig stuk land dat twee keer zo lang is als breed. Uit het oogpunt van landschapsbeheer haalt hij er aan beide lange zijden een strook van meter breed af. Daar maakt hij een smalle boswal van.
Verder maakt hij aan een van de korte zijden een bredere boswal van meter. Zijn land wordt daarmee in totaal m2 kleiner.

a

Maak eerst een tekening van de situatie. Noem de oorspronkelijke breedte van het land (in meter). Hoe groot is de oppervlakte (in m2) voor de aanleg van de boswal, uitgedrukt in ?

b

Hoe groot is de oppervlakte van het land na de aanleg van de boswal? Geef deze oppervlakte als formule met haakjes.

c

Bereken door wegwerken van de haakjes hoe groot de breedte van het rechthoekige stuk land is.

verder | terug