Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Verwerken

Opgave 21

Werk de haakjes weg.

a

`x(3 -x)`

b

`(x+2 )(x+4 )`

c

`2(p+5 )(p-1 )`

d

`(5x-4 ) ^2`

Opgave 22

Ontbind in factoren.

a

`x^2-4 x`

b

`text(-)2 t^2+18 t`

c

`x^2+5 x-6`

d

`p^2+4p-12`

Opgave 23

Schrijf als één breuk.

a

`3/y+5/y`

b

`1/4+2/x`

c

`2/x:3/x`

d

`2 x-1/ (2 x)`

Opgave 24

Herleid naar de vorm `y=...` .

a

`0,5 x+1,5 y=12`

b

`(x+y) ^3=8`

c

`2 x^2+4 xy=100`

Opgave 25

Werk de haakjes weg en herleid.

a

`text(-)2 x(x^2+6 x)`

b

`text(-)2 x-(x^2+6 x)`

c

`(a-3 )(a+3 )`

d

`text(-)x(2-3/x)`

e

`(x-3/x)^2`

f

`(x^2+1 )(3 x-2 )`

Opgave 26

Ontbind in factoren.

a

`4 k^2-16`

b

`2 p^3-2 p^2-24 p`

c

`16 -p^2`

d

`10 x-9-x^2`

Opgave 27

Schrijf als één breuk.

a

`3/ (x-2) -2/x`

b

`5/(x-4)*(2(x-4))/(3x)`

c

`2/x // (3x)/5`

d

`(5x-1)/x // 7/(3+x)`

Opgave 28

Een boer heeft een rechthoekig stuk land dat twee keer zo lang is als breed. Uit het oogpunt van landschapsbeheer haalt hij er aan beide lange zijden een strook van 3 meter breed af. Daar maakt hij een smalle boswal van.
Verder maakt hij aan een van de korte zijden een bredere boswal van 10 meter. Zijn land wordt daarmee in totaal 2690 m2 kleiner.

a

Maak eerst een tekening van de situatie. Noem de oorspronkelijke breedte van het land `x` (meter). Geef een formule voor de oppervlakte `A` .

b

Hoe groot is de oppervlakte van het land na de aanleg van de boswal? Geef dit verband als formule met haakjes.

c

Bereken door wegwerken van de haakjes hoe groot de breedte van het rechthoekige stuk land is.

verder | terug