Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Voorbeeld 1

Voorbeelden van haakjes wegwerken:


  • Dit kan ook sneller:

Let er wel op dat het wegwerken van haakjes geen automatisme wordt. Soms kun je met een formule juist veel eenvoudiger werken als je de haakjes gewoon laat staan. Als je bijvoorbeeld wilt weten voor welke de uitdrukking gelijk is aan , dan zie je meteen dat dat geldt voor . Bij de uitdrukking zie je dat een stuk minder snel.

Opgave 4

Werk de haakjes weg.

a

b

c

d

Opgave 5

Werk de haakjes weg.

a

b

c

d

verder | terug