Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Voorbeeld 2

Voorbeelden van ontbinden in factoren:

  • (Zie figuur.)

Opgave 6

Ontbind in factoren.

a

b

c

d

e

f

verder | terug