Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Voorbeeld 2

Voorbeelden van ontbinden in factoren:

  • `2 x^2+6 x=2 x(x+3)`

  • `text(-) x^2+4 x=x(text(-)x+4)=text(-)x(x-4 )`

  • `x^2+5 x+6 =(x+2)(x+3)`

  • `x^2-4 x-12 =(x+2)(x-6)`

  • `x^3+4 x=x(x^2+4)`

Opgave 14

Ontbind in factoren.

a

`2 x^2 + 10 x`

b

`text(-)2x^2+x`

c

`3x^3 -9x`

d

`x^2+5x+4`

e

`a^2-9a+8`

f

`a^2-17a+16`

Opgave 15

Ontbind in factoren.

a

`c^3+2c^2+c`

b

`p^3 - p^5`

c

`2x^4+8x^10`

d

`3y^4-6y^5`

verder | terug