Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Voorbeeld 3

Voorbeelden van de som en het verschil van breuken die als één breuk moeten worden geschreven (ga ervan uit dat je nooit door deelt):

Omgekeerd kun je breuken met variabelen soms herleiden door de variabele uit de breuk te halen.

  • Goed:

  • Fout:

Opgave 7

Schrijf als één breuk.

a

b

c

d

verder | terug