Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Uitleg

Als een rechthoek met lengte `l` en breedte `b` een omtrek heeft van `12` , dan geldt de formule `2*l+2*b=12` . Die formule kun je schrijven als `2l + 2b =12` en dus als `l + b = 6` .
De formule wordt er overzichtelijker van. Dit noem je herleiden of herschrijven. Bij herleiden wordt een uitdrukking of een formule anders geschreven, vaak korter. Maar de verschillende vormen van de formule zijn gelijkwaardig, je kunt er dezelfde getallen of combinaties van getallen invullen.

Stel, je wilt de formule `2l+2b=60` herleiden naar de vorm `b=...` .

Dat kan zo:

`2l+2b` `=` `60`
beide zijden `: 2`
`l+b` `=` `30`
beide zijden `- l`
`b` `=` `30 - l`
Opgave 1

Herleid naar de vorm `y=...` .

a

`x*x+4 *y=8 *x^2-4 *x`

b

`2 x*y=0,4 x+200`

Opgave 3

In een rechthoekige driehoek geldt de stelling van Pythagoras. In formulevorm: `a^2+b^2=c^2`

a

Geef twee gelijkwaardige formules.

b

Neem `a=3 x` en `b=4 x` en schrijf in de vorm `c=...` .

Opgave 4

Herleid de formules naar de vorm `y=...` .

a

`2 x - 4 y = 10`

b

`x * ( y + 2 ) = 6`

verder | terug