Werken met formules > Formules herschrijven
12345Formules herschrijven

Verkennen

Opgave V1

Iemand wil een stuk hei afgrenzen om er schapen te laten grazen met meter gaas. Het af te grenzen stuk moet rechthoekig worden met een oppervlakte van hectare (dus m2). De vraag is nu of dat kan en zo ja, wat dan de lengte en de breedte zijn van het af te zetten stuk hei.

Noem de lengte van de rechthoek en de breedte .

a

Stel bij dit probleem een formule op die past bij de gegeven omtrek en één die past bij de gegeven oppervlakte.

b

Schrijf beide formules in de vorm

c

Hoe kun je nu het probleem verder oplossen?

verder | terug