Werken met formules > Vergelijkingen
12345Vergelijkingen

Inleiding

Een architect wil een goede trap ontwerpen. Hij gebruikt daarvoor de formule: · optrede + aantrede = paslengte. Hij gaat uit van een paslengte van cm. Voor de optrede wil hij cm nemen. Vult hij deze gegevens in de formule in, dan krijgt hij de vergelijking:
+ aantrede = .
Hij kan dus als aantrede nemen: aantrede = cm.
Op deze manier heeft hij de vergelijking opgelost. Het getal maakt de vergelijking kloppend: .

Je leert in dit onderwerp:

  • systematisch vergelijkingen met één variabele oplossen met al bekende oplossingsmethoden;

  • vergelijkingen oplossen met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met letters);

  • eenvoudige algebraïsche technieken, zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes.

verder | terug