Werken met formules > Vergelijkingen
12345Vergelijkingen

Inleiding

Een architect wil een goede trap ontwerpen. Hij gebruikt daarvoor de formule: `2` · optrede + aantrede = paslengte. Hij gaat uit van een paslengte van `70` cm. Voor de optrede wil hij `16` cm nemen. Vult hij deze gegevens in de formule in, dan krijgt hij de vergelijking: `32` + aantrede = `70` . Hij kan dus als aantrede nemen: aantrede = `70 -32 =38` cm. Op deze manier heeft hij de vergelijking opgelost. Het getal `38` maakt de vergelijking kloppend: `32 +38 =70` .

Je leert in dit onderwerp:

  • systematisch vergelijkingen met één variabele oplossen met al bekende oplossingsmethoden;

  • vergelijkingen oplossen met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met letters);

  • eenvoudige algebraïsche technieken, zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes.

verder | terug