Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Voorbeeld 2

Als een loodgieter bij iemand een reparatie moet uitvoeren, vraagt hij voorrijkosten, een uurtarief en materiaalkosten. Een bepaalde loodgieter vraagt € 35,00 aan voorrijkosten en het uurtarief is € 28,50. Als je niet op de materiaalkosten let, dan zijn de arbeidskosten in euro alleen afhankelijk van de gewerkte tijd in uren.
Welke formule kun je opstellen voor ? En voor de totale kosten ?
Bij welke formule is er sprake van een recht evenredig verband?

> antwoord

Elk gewerkt uur kost € 28,50, dus uur werken kost euro.
De arbeidskosten zijn recht evenredig met de gewerkte tijd.

Maar deze loodgieter kost als je hem belt om te komen in ieder geval € 35,00.
In totaal zijn de kosten dus: .
is niet recht evenredig met .

Opgave 4

Voor een rit met een taxi betaal je € 3,50 voorrijkosten en nog eens € 1,20 per gereden kilometer. Hierbij past een lineaire functie voor de ritprijs afhankelijk van het aantal gereden km .

a

Is recht evenredig met ?

b

Stel een formule op voor als functie van .

c

Welk getal is de richtingscoëfficiënt van ?

d

Waarom heeft het nulpunt van hier geen betekenis?

e

Hoeveel betaal je voor een rit van km?

f

Hoeveel kilometer heb je gereden als je € 31,10 moet betalen?

verder | terug