Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Inleiding

De kosten voor het verbruik van leidingwater bedragen een vast bedrag per m3, dat verschilt per regio. In een bepaalde regio zou je dus zeggen dat de kosten voor het verbruik van leidingwater recht evenredig zijn met de hoeveelheid die je verbruikt. Maar dat is niet zo... Je betaalt namelijk ook nog een soort van abonnementskosten, het vastrecht. Als het vastrecht € 65,00 per jaar is en je betaalt € 1,25 per m3, dan past hierbij een formule zoals als het jaarverbruik (in m3) en de jaarlijkse kosten zijn. Er bestaat een lineair verband tussen en .

Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;

  • bij een in woorden beschreven lineair verband een passende formule opstellen;

  • de grafiek van een lineair verband tekenen en daarbij het begrip hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) gebruiken.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij functies;

  • werken met eenvoudige lineaire verbanden.

verder | terug