Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Testen

Opgave 14

In de Tour de France wordt een aantal keren een tijdrit gereden. In deze grafieken vind je gegevens over een tijdrit van km.

a

Welke renner heeft de tijdrit gewonnen? Waar zie je dat aan?

b

Waarom kunnen deze grafieken nooit het werkelijke verloop van deze tijdrit correct beschrijven?

c

Bereken van iedere renner de gemiddelde snelheid.

d

Schrijf voor elke grafiek een passende formule op.

Opgave 15

Gegeven is de lineaire functie met voorschrift: .

a

Bereken exact de snijpunten van de grafiek van met de -as en de -as.

b

De grafiek van wordt eenheden in de -richting omlaag geschoven. Welk functievoorschrift hoort bij de nieuwe grafiek die daardoor ontstaat?

c

De grafiek van wordt gedraaid om het punt . De nieuwe grafiek gaat door . Welk functievoorschrift past bij die nieuwe grafiek?

d

De grafiek van wordt gedraaid om het punt en vervolgens eenheden omhoog geschoven. De nieuwe grafiek gaat door . Welk functievoorschrift past bij die nieuwe grafiek?

verder | terug