Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Inleiding

Lineaire functies zijn voorbeelden van veel algemenere lineaire verbanden met twee variabelen. Een eenvoudig voorbeeld is het verband tussen lengte `l` en breedte `b` als de omtrek van een rechthoek is gegeven. Maar er zijn meer situaties te bedenken waarin tussen twee variabelen een lineair verband bestaat.

Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;

  • bij een in woorden beschreven lineair verband een passende formule opstellen;

  • grafieken tekenen bij lineaire verbanden in het algemeen;

  • lineaire formules herleiden naar lineaire functies.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij lineaire functies;

  • werken met lineaire functies.

verder | terug