Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Toepassen

Opgave 14Oude puzzel
Oude puzzel

Deze puzzel wordt toegeschreven aan Euclides (ongeveer 300 voor Christus).

" Een ezel en een muildier sjokken voort, beladen met allemaal even zware zakken. De ezel zucht onder zijn last, waarop het muildier tegen zijn lotgenoot zegt: Wat kreun en jammer je toch! Tweemaal zoveel zou ik dragen als jij, als je mij één zak van jou zou geven, terwijl we evenveel zouden dragen als je er één van mij nam. Hoeveel zakken draagt ieder dier?"

Los de puzzel op.

Opgave 15Ballenverkoop
Ballenverkoop

Een winkelier verkoopt grote en kleine ballen. De grote ballen verkoopt hij voor € 8,50 en de kleine voor € 5,00. Op een dag heeft hij ballen verkocht en dat leverde hem € 387,50 op.
Hoeveel grote en hoeveel kleine ballen heeft hij verkocht?

verder | terug