Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Voorbeeld 1

Een museum trok op een zaterdag veel bezoekers. Een kinderkaartje kostte € 1,50 en een kaartje voor volwassenen kostte € 2,50. In totaal is er voor € 1245,00 aan inkomsten door de kaartverkoop. Hoeveel kinderen en hoeveel volwassenen hebben het museum bezocht?

> antwoord

Er zijn meerdere combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld kinderen en volwassenen of kinderen en volwassen. Met de grafische rekenmachine kun je gemakkelijk alle oplossingen bepalen.

Noem het aantal kinderen en het aantal volwassenen , dan geldt:
. Dit is een lineair verband tussen en . Je kunt de formule herleiden tot: . Maak je nu met de grafische rekenmachine een grafiek, dan kun je gemakkelijk alle mogelijke combinaties van en zien. Je kunt dan de volgende waarden vrij snel vinden: en , en en en . Deze waarden kun je ook in de tabel van de grafische rekenmachine vinden.

Opgave 3

Bekijk het Voorbeeld 1. Je ziet een lineair verband tussen de variabelen en gegeven door .

a

Laat zien dat je deze formule kunt herleiden tot .

b

Kunnen er kinderen bij de voorstelling aanwezig zijn geweest? Licht je antwoord toe.

verder | terug