Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Inleiding

Lineaire functies zijn voorbeelden van veel algemenere lineaire verbanden met twee variabelen. Een eenvoudig voorbeeld is het verband tussen lengte en breedte als de omtrek van een rechthoek is gegeven. Maar er zijn meer situaties te bedenken waarin tussen twee variabelen een lineair verband bestaat.

Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;

  • bij een in woorden beschreven lineair verband een passende formule opstellen;

  • grafieken tekenen bij lineaire verbanden in het algemeen;

  • lineaire formules herleiden naar lineaire functies.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij lineaire functies;

  • werken met lineaire functies.

verder | terug