Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Testen

Opgave 16

Plot de grafieken van de volgende lineaire vergelijkingen en bepaal als dat mogelijk is de richtingscoëfficiënt.

a

b

c

d

Opgave 17

In een bak zitten pakjes. In een aantal van die pakjes zit een cadeautje van € 9,00, in de overige zit een cadeautje ter waarde van € 1,00. Het totale bedrag aan cadeautjes in de bak is € 3000,00. De vraag is: Hoeveel pakjes met een cadeautje van € 9,00 zitten er in de bak?

a

Stel twee lineaire vergelijkingen op om dit probleem op te lossen.

b

Plot de grafieken die bij deze vergelijkingen horen.

c

Bepaal de oplossing van het probleem.

verder | terug