Lineaire verbanden > Stelsels vergelijkingen
12345Stelsels vergelijkingen

Theorie

Bij het oplossen van een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden zoek je in feite naar de snijpunten van twee bijpassende grafieken. Die snijpunten kun je in veel gevallen vinden door:

  • beide vergelijkingen met elkaar te combineren en er zo één vergelijking met één onbekende van te maken;

  • beide vergelijkingen zo te herleiden dat je ze in de grafische rekenmachine kunt invoeren en dan de gevraagde snijpunten door de machine te laten berekenen.

Bij het combineren van beide vergelijkingen maak je gebruik van:

  • substitutie: je drukt bij een van beide vergelijkingen de ene variabele in de andere uit en je vervangt dan in de andere vergelijking die variabele door de gevonden uitdrukking; zie Voorbeeld 1.

  • de balansmethode: je telt dan de linkerzijden en de rechterzijden van beide vergelijkingen bij elkaar. Je zorgt er wel eerst voor dat dan een van beide variabelen wegvalt (door een slimme vermenigvuldiging toe te passen); zie Voorbeeld 2.

verder | terug