Lineaire verbanden > Stelsels vergelijkingen
12345Stelsels vergelijkingen

Voorbeeld 2

Je kunt een stelsel van vergelijkingen ook met de balansmethode oplossen.

Vermenigvuldig in de bovenste vergelijking beide zijden met , dan krijg je:

Als je van de bovenste vergelijking links van het isgelijkteken de linkerzijde van de onderste vergelijking en rechts van het isgelijkteken de rechterzijde van de bovenste vergelijking aftrekt, dan krijg je .

Dit geeft . Er zaten daarom kinderen in de zaal.

Opgave 3

In het Voorbeeld 2 zie je hoe je een stelsel van vergelijkingen kunt oplossen door bij beide vergelijkingen de linkerzijden en de rechterzijden op te tellen (of af te trekken).

a

Voer zelf de in het voorbeeld beschreven oplossingsmethode uit.

b

Je had dit stelsel ook kunnen oplossen door in de bovenste vergelijking beide zijden met te vermenigvuldigen. Laat zien hoe je dan de oplossing vindt.

c

Je had dit stelsel ook kunnen oplossen door in de bovenste vergelijking beide zijden met te vermenigvuldigen en in de onderste vergelijking beide zijden met . Laat zien hoe je dan de oplossing vindt.

Opgave 4

Los de stelsels van vergelijkingen op eenzelfde manier als in het voorbeeld op.

a

b

verder | terug