Lineaire verbanden > Stelsels vergelijkingen
12345Stelsels vergelijkingen

Inleiding

Een muziekvoorstelling trekt bezoekers. Een kinderkaartje kost € 2,50 en een kaartje voor volwassenen kost € 4,50. In totaal is er voor € 1110,00 aan inkomsten door de kaartverkoop. Wil je nu weten hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen er in de zaal zaten, dan kun je met twee variabelen werken. Je krijgt dan twee vergelijkingen met twee onbekenden en die kun je op verschillende manieren oplossen. Over het oplossen van dergelijke stelsels van vergelijkingen gaat dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • stelsel van vergelijkingen oplossen met behulp van substitutie;

  • stelsel van vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode;

  • stelsel van vergelijkingen oplossen met behulp van de grafische rekenmachine;

  • opstellen van een stelsel van vergelijkingen.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met "letters" );

  • eenvoudige algebraïsche technieken zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes.

verder | terug