Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Inleiding

Het komt regelmatig voor dat onderzoekers op grond van de gevonden resultaten een lineair verband tussen twee variabelen veronderstellen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de meetpunten bij een verband tussen twee variabelen (vrijwel) op een rechte lijn liggen. De kunst is dan om op grond van de meetgegevens een goede lineaire functie als model op te stellen. Hoe dat in zijn werk gaat wordt in dit onderdeel besproken.

Je leert in dit onderwerp:

  • bij een lineair verband dat is gegeven door een aantal meetpunten een passende formule opstellen.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij (lineaire) functies;

  • werken met lineaire verbanden en de bijbehorende hellingsgetallen (richtingscoëfficiënten).

verder | terug