Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Zie figuur bij b.

b

Als je de lijn door trekt, zie je in de grafiek dat de kaars na ongeveer uur is opgebrand.

Opgave 1
a

Teken alle punten in een geschikt assenstelsel.

De lijn door de punten en gaat ook ongeveer door de andere punten.

b

Voer in Y1=0.15X+2.3 en maak een tabel.

c

2020: , dus ongeveer miljoen inwoners.

2030: , dus ongeveer miljoen inwoners.

Opgave 2
a

Het hellingsgetal is . Dit is de snelheid waarmee de kaars opbrandt in cm/h.

b

Ga uit van .

, dus .

Dus .

c

geeft .

Na uur.

Opgave 3
a

, dus

b

, dus

c

, dus

Opgave 4

en .

De eerste vergelijking van de tweede vergelijking aftrekken geeft en dus .

, dus .

Opgave 5
a

b

Opgave 6
a

, dus

b

, dus kg.

Opgave 7
a

Lijn gaat door de punten en .

en .

De eerste vergelijking van de tweede vergelijking aftrekken geeft en dus .

, dus .

Lijn gaat door de punten en .

en .

De eerste vergelijking van de tweede vergelijking aftrekken geeft en dus .

, dus .

b

geeft en dus .

Het snijpunt wordt .

Opgave 8

De grafiek van functie gaat door en .
Dus .
Dan geeft .
De vergelijking wordt .

De grafiek van functie gaat door en .
Dus .
Dan geeft .
De vergelijking wordt .

De grafiek van functie gaat door en .
Dus .
Dan geeft .
De vergelijking wordt .

De grafiek van functie gaat door en .
Dus .
Dan geeft .
De vergelijking wordt .

Opgave 9
a

en .

.

b

De -coördinaat verandert niet, dus .
De vergelijking voor de lijn wordt dan .

c

Lijn .

invullen geeft en .

d

e

Opgave 10
a

en .

De eenheden zijn atmosfeer en °C.

b

 °C.

c

geeft .

Bij ongeveer atmosfeer.

Opgave 11

Lijn .

en .

.

Lijn .

en .

.

geeft en dus .

.

Het snijpunt is .

Opgave 12
a

b

is een constante, dus de formule is te schrijven als . De druk moet wel constant blijven. Het domein is .

c

Voer in: Y1=1+1/273X
Venster bijvoorbeeld: .

d

m3.

e

geeft .

Dus  °C.

Opgave 13Eenparige beweging
Eenparige beweging
a

is de op afgelegde weg.

b

is de snelheid in m/s.

c

Formule: .

Voer in: Y1=20X
Venster bijvoorbeeld: .

d

Formule: .

Voer in: Y2=400+15X
Venster bijvoorbeeld: .

e

geeft .

Opgave 14Eenparig versnelde beweging
Eenparig versnelde beweging
a

De snelheid bij (de beginsnelheid).

b

en , dus .

geeft .

Na seconden heeft het voorwerp een snelheid van m/s.

c

geeft .

Dus newton. Het minteken betekent dat het om een kracht gaat die tegen de bewegingsrichting in werkt.

Opgave 15

en .

Het snijpunt is .

Opgave 16
a

b

c

Opgave 17
a

De lengte van de staaf bij  °C.

b

De lengte van de staaf op kamertemperatuur is m.

Je moet de ijzeren staaf verhitten tot ongeveer  °C .

c

Ongeveer m.

verder | terug