Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Voorbeeld 1

Je ziet in een assenstelsel de twee punten en getekend. Stel een formule op voor de lijn die door de punten en gaat.

> antwoord

Lees af: en . De gevraagde formule heeft de vorm . Door in de applet de waarden van en aan te passen kun je de formule maken.

  • ;

  • de formule wordt dan ;

  • invullen geeft: en dus .
    Als je het punt invult, moet je dezelfde waarde voor krijgen.

De gevraagde formule is .

Opgave 3

Bekijk eerst het Voorbeeld 1.

a

Lijn gaat door de punten en . Stel de vergelijking van lijn op.

b

Lijn gaat door de punten en . Stel de vergelijking van lijn op.

c

Gegeven is dat een lineaire functie is en dat en . Stel het functievoorschrift op van .

verder | terug