Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Voorbeeld 2

Je kunt een formule voor de lijn die door de punten en gaat ook opstellen door beide punten in de vergelijking in te vullen:

  • geeft: .

  • geeft: .

Trek je beide vergelijkingen van elkaar af, dan vind je: . Dus . En (na invullen): . De vergelijking van de lijn is .

Opgave 4

In het Voorbeeld 2 tref je een andere manier aan om de vergelijking van een lijn door twee gegeven punten op te stellen. Lijn gaat door de punten en .

Stel een vergelijking van op door deze methode toe te passen.

Opgave 5

Dit zijn twee bijzondere situaties.

a

Stel een vergelijking op van de lijn die door de punten en gaat.

b

Stel een vergelijking op van de lijn die door de punten en gaat.

verder | terug