Veeltermfuncties > Ongelijkheden
12345Ongelijkheden

Theorie

Een uitdrukking zoals of , enzovoort, heet een ongelijkheid. Ongelijkheden los je op met behulp van grafieken.

  • Eerst voer je beide functies op de grafische rekenmachine in.

  • Vervolgens breng je ze goed in beeld. Alle snijpunten moeten zichtbaar zijn!

  • Dan bepaal je de snijpunten. Dat kan met de grafische rekenmachine. Dat kan vaak ook door de vergelijking algebra├»sch op te lossen. Soms is dit handiger of wordt het zo gevraagd.

  • Vervolgens lees je de oplossing van de ongelijkheid uit de grafieken af. Reken door met de maximale nauwkeurigheid van de grafische rekenmachine en rond alleen af als dat wordt gevraagd en aan het einde van je uitwerking.

verder | terug