Veeltermfuncties > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a
  • verschuiven in de -richting;

  • met vermenigvuldigen ten opzichte van de -as;

  • verschuiven in de -richting.

b

Snijpunt met de -as is . Snijpunten met de -as zijn en .

c

d

Opgave 2
a

b

c

d

e

f

Opgave 3
a

De top is .

Het snijpunt met de -as is .

Snijpunten met de -as zijn en .

b

c

Opgave 4
a

b

seconden

c

Ongeveer seconden.

Opgave 5
a

Translatie van ten opzichte van de -as geeft .

b

c

geeft .

Grafiek: .

d

De grafiek van is een dalparabool met top , dus is minimaal .

Opgave 6Boekenkast
Boekenkast
a

Doen. Probeer een eerste idee te krijgen van de oplossing.

b

Kies bijvoorbeeld . Laat zien dat de oppervlakte van de boekenkast dan is.

c

Bereken de top van de parabool die de grafiek is van . Je vindt dat dan en dan kun je de gevraagde oppervlakte wel berekenen.

Opgave 7Sterkte van een balk
Sterkte van een balk
a

Verticale stand: . Horizontale stand: . Dus in verticale stand is de sterkte het grootst.

b

, dus geeft en cm.

c

geeft .

d

Bepaal met je GR het maximum van . Je vindt dat het maximum van optreedt als . En daarbij hoort .

bron: examen havo wiskunde B in 2002, eerste tijdvak

Opgave 8Modderstroom
Modderstroom
a

Bij steen nummer 2 hoort en dm.

b

De afgelegde weg van steen 1 is dm en die van steen 2 is dm. Dus steen 1.

c

De afgelegde weg van steen 3 is dm. De afgelegde weg van steen 6 is dm. Het verschil is dm.

d

Het verschil neemt met cm per uur toe. De tijd vanaf het beginpunt is uur. De afgelegde weg is cm.

bron: examen havo wiskunde B in 2005, eerste tijdvak

Opgave 9Halve cirkel en derdegraads functie
Halve cirkel en derdegraads functie
a

Voer in: Y1=√(1-X^2) en Y2=-1/30X^3+X^2-1.9X+1.58
Venster bijvoorbeeld: .

Snijden geeft .
Aflezen uit de grafiek geeft: .

b

Gebruik je GR om het minimum te bepalen. Dat zit bij .

naar: examen havo wiskunde B in 2008, tweede tijdvak

verder | terug