Veeltermfuncties > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Testen

Opgave 1

Gegeven is de functie .

a

Laat zien door welke transformaties de grafiek van kan ontstaan uit die van .

b

Bereken algebraïsch de snijpunten van de grafiek van met de coördinaatassen.

c

Los algebraïsch op: .

d

Los algebraïsch op: .

Opgave 2

Los de vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op.

a

b

c

d

e

f

Opgave 3

Gegeven is de functie .

a

Neem en bereken de karakteristieken van de grafiek van met behulp van kwadraat afsplitsen.

b

Voor welke waarden van heeft de grafiek van geen snijpunten met de -as?

c

Voor welke waarde(n) van ligt de top van de grafiek van op de lijn ?

Opgave 4

Een vuurpijl wordt vanaf de grond afgeschoten. De maximale hoogte van de vuurpijl is meter en die hoogte bereikt hij na seconden. Er bestaat een kwadratisch verband tussen de hoogte van de vuurpijl in meters vanaf de grond en de tijd in seconden.

a

Toon aan dat het functievoorschrift van gegeven wordt door .

b

Als de vuurpijl niet uit elkaar spat, na hoeveel seconden is hij dan weer op de grond?

c

De vuurpijl spat na seconden uit elkaar. Bereken algebraïsch hoelang de vuurpijl op een hoogte van meer dan meter is. Rond af op één decimaal.

Opgave 5

Bekijk de grafiek van en de grafiek van . De grafiek van ligt rechts van die van zo, dat alle verbindingslijnstukken evenwijdig aan de -as de lengte hebben.

a

Geef het functievoorschrift van .

b

De functie stelt de lengte voor van de verbindingslijnstukken die evenwijdig lopen aan de -as. Toon aan dat .

c

Voor welke waarden van is de lengte van het verbindingslijnstuk evenwijdig aan de -as minder dan ?

d

Bepaal de lengte van het kortste verbindingslijnstuk evenwijdig aan de -as.

verder | terug