Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

Opgave 1
a

b

c

Opgave 2

Opgave 3
a

b

c

d

e

f

g

h

Opgave 4
a

b

c

d

Opgave 5
a

b

c

d

e

f

Opgave 6

en

Opgave 7
a

b

c

d

e

f

Opgave 8
a

b

c

d

e

f

Opgave 9
a

b

c

d

e

f

Opgave 10
a

b

c

d

e

f

Opgave 11
a

b

c

d

e

f

Opgave 12
a

b

c


wordt

d


wordt

Opgave 13Puzzel met machten
Puzzel met machten

. Het product van twee getallen die allebei eindigen op een , is ook een getal dat eindigt op een . Dus iedere macht van eindigt op een . is een macht van .

Dus het eindcijfer is een .

Opgave 14
a

.

b

.

c

.

d

.

Opgave 15
a

.

b

.

c

.

Opgave 16

.

verder | terug