Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Voorbeeld 1

Je ziet enkele berekeningen met behulp van de eigenschappen van machten.

Opgave 3

Bereken met behulp van de eigenschappen van machten.

a

b

c

d

e

f

g

h

verder | terug