Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Voorbeeld 3

Je kunt schrijven in de vorm :

Opgave 5

Schrijf in de vorm .

a

b

c

d

e

f

verder | terug