Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Voorbeeld 4

Gegeven is de functie .
Schrijf deze functie in de standaardvorm .

> antwoord

Met de eigenschappen van machten vind je:

Dit functievoorschrift is nu in de vorm en dit is een standaardvorm voor formules waarbij sprake is van exponentiële groei. Het begingetal is en de groeifactor is .

Opgave 6

Gegeven is de functie .

Laat zien dat je deze functie in de vorm kunt schrijven en bereken en .

verder | terug