Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Testen

Opgave 14

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

Opgave 15

Herleid de volgende uitdrukkingen tot de vorm .

a

b

c

Opgave 16

Schrijf het functievoorschrift in de vorm .

verder | terug