Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Toepassen

Opgave 12Radioactief afval
Radioactief afval

Op een afgelegen terrein wordt op 6 januari 2014 een hoeveelheid radioactief afval gevonden. Aangenomen wordt dat dit afval daar al tien jaar ligt. De straling blijkt becquerel (Bq) te zijn. Vier maanden later wordt de straling opnieuw gemeten. Deze blijkt nu ongeveer Bq te zijn. De straling neemt exponentieel af.

a

Hoeveel Bq was de straling een jaar geleden?

b

Hoe groot was de straling jaar na 6 januari 2014?

c

Stel een functievoorschrift op voor de hoeveelheid straling, afhankelijk van de tijd in maanden. Neem op 6 januari 2014. Rond de groeifactor af op drie decimalen.

d

Wat is het bereik van de functie bij c vanaf 6 januari 2014?

e

In welk jaar en welke maand is de straling voor het eerst minder dan  Bq?

Opgave 13Waterzuivering
Waterzuivering

Een waterzuiveringsinstallatie reinigt het afvalwater van een stad in een drietal fases:
In fase 1 wordt al het grof afval uit het water gehaald. % van het afval is dan weg. Al het water stroomt door naar fase 2.
In fase 2 wordt % van het overgebleven afval weggehaald door middel van roosters. Dit water gaat vervolgens naar fase 3.
In fase 3 doen bacteriën hun werk: % van het afval wordt daarmee verwijderd.

a

dus deze percentages optellen levert op dat het water na deze drie fases schoon is. Waarom is deze conclusie onjuist?

b

Bereken hoeveel procent van het afval daadwerkelijk verwijderd wordt door middel van deze waterzuivering.

verder | terug