Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de functie .

a

Welke snijpunten heeft de grafiek van met de assen?

b

Zijn er extremen?

c

Zijn er asymptoten?

d

Welke karakteristieken hebben functies van de vorm ? En hoe hangen die af van de waarden van ?

verder | terug