Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Testen

Opgave 14

Iemand betaalt op 1-1-2000 een huur van € 850,00 per maand. Jaarlijks wordt de huur in januari met procent verhoogd.

a

Stel het functievoorschrift op voor de huur per maand afhankelijk van de tijd in jaren na 2000.

b

Vanaf welke datum is de huur hoger dan € 1000 per maand?

Opgave 15

Een bepaalde hoeveelheid kan berekend worden met de functie .

a

Hoe zie je aan het functievoorschrift dat er sprake is van toename?

b

Vanaf welke waarde van (in drie decimalen nauwkeurig) is de hoeveelheid procent groter geworden dan op ?

c

Voor welke waarden van is de hoeveelheid kleiner dan ?

Opgave 16

De grafiek van een exponentiële functie van de vorm gaat door de punten en .

Stel een bijpassend functievoorschrift op. Rond af op drie decimalen en rond af op helen.

verder | terug