Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Verwerken

Opgave 7

Gegeven is de functie .

a

Hoe ontstaat de grafiek van uit de standaardfunctie ?

b

Bereken het nulpunt van in één decimaal nauwkeurig.

c

Welke lijn is de asymptoot van de grafiek van ?

d

Los algebraïsch op .

Opgave 8

Los de vergelijkingen en ongelijkheden op. Vereenvoudig eerst zover mogelijk en geef daarna de oplossing met behulp van de grafische rekenmachine in twee decimalen nauwkeurig.

a

b

c

d

Opgave 9

Los algebraïsch op.

a

b

c

d

e

Opgave 10

Los algebraïsch op.

a

b

c

d

e

f

Opgave 11

Een patiënt krijgt via een infuus een vloeibaar medicijn toegediend. De formule geeft de hoeveelheid in milligram van het medicijn dat na minuten in het bloed aanwezig is.

a

Hoe zie je aan de formule dat de grafiek van stijgend is?

b

Geef de vergelijking van de asymptoot van de grafiek van .

c

Maak duidelijk dat niet exponentieel toeneemt.

d

Na hoeveel minuten is % van de maximale hoeveelheid medicijn in het bloed opgenomen? Geef je antwoord in hele minuten.

verder | terug