Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Schrijf de volgende functies in de vorm .

a

b

c

Waarom zou je dergelijke herleidingen willen?

verder | terug