Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Inleiding

De standaardfunctie van alle exponentiële functies is met . Alle andere exponentiële functies kunnen uit ontstaan door transformatie. Ze hebben allemaal de vorm . Je zult zien dat deze exponentiële functies wel degelijk nulpunten kunnen hebben...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met transformaties van de functie met ;

  • de karakteristieken van deze exponentiële functies bepalen;

  • vergelijkingen en ongelijkheden van exponentiële functies oplossen.

Voorkennis:

  • werken met exponentiële functies van de vorm ;

  • de rekenregels voor machten gebruiken;

  • werken met functies en grafieken.

verder | terug